Gdje se nalazim:   Home --> Amis Hrvatska d.o.o. - Amis brand

Amis Hrvatska d.o.o. postaje Amis brand

Dana 1. prosinca 2015. godine Amis Telekom d.o.o postao je VIPnet d.o.o unutar koje nastavlja poslovanje kroz Amis brand. S tim u skladu, i na krajnje korisnike Amisa primjenjuju se jedinstveni Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. te Uvjeti korištenja Amis usluga.

Primjena Općih uvjeta poslovanja VIPneta d.o.o. i Uvjeta korištenja Amis usluga ni na koji način ne idu na štetu krajnjih korisnika Amisa. Cijene svih usluga te korištenje i kvaliteta istih za sve Amis korisnike ostaju nepromijenjene. Sva prava i obveze koji su ugovoreni pretplatničkim ugovorom te proizlaze iz Općih uvjeta poslovanja i Cjenika ostaju nepromijenjena za sve korisnike.

Uvjeti korištenja Amis usluge važeće od 1. prosinca 2015. možete pronaći na linku www.amis.hr/uvjeti_koristenja_amis_usluge, a Opće uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. na www.amis.hr/oup.

 

 

 

 

 

 

 

 

amis1, 2u1 i 3u1
Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj:

Napomena: Rezultat provjere je informativnog karaktera te nije konačni uvjet za realizaciju usluge.
Uvjeti korištenja Amis usluge Amis brand Cjenik