adsl internet provider telefon amis 2u1 - amis.hr // pouzdano - facebook_natjecaj

Gdje se nalazim:   Home --> Facebook natječaj

PRAVILA KREATIVNOG NAGRADNOG NATJEČAJA
"Što mi u životu znači vremenski pomak"

Članak 1. - Tvrtka i sjedište organizatora natječaja

U skladu s ovim pravilima VIPnet d.o.o., Bani 75, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Amis) organizira kreativni nagradni natječaj u svrhu promocije.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme održavanja

Naziv ovog kreativnog nagradnog natječaja je "Što mi u životu znači vremenski pomak" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj). Nagradni natječaj traje u vremenu od 08.11.2010.g. do 08.12.2010.g. Nagradni natječaj održavat će se na Amis-ovoj facebook stranici http://www.facebook.com/amistelekom

Članak 3. - Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je promocija Amis usluge "vremenski pomak" (Time shift)

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju i nagrade

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je da najkasnije do 08.12.2010. g. u 23:59 sati, na facebook stranici http://www.facebook.com/amistelekom sudionik opiše svoje iskustvo s vremenskim pomakom.
U izbor ulaze svi tekstovi koji će biti predani zaključno s 08.12.2010.g.
Jedan sudionik (jedan profil) može podjeliti s nama samo jednu priču.
Zabranjeni su uvredljivi tekstovi. Amis zadržava pravo procjene primjerenosti i adekvatnosti tekstova. Kao neprimjeren i neadekvatan tekst smatrat će se onaj tekst čiji sadržaj bude omalovažavajući, ponižavajući, nemoralan, diskriminirajući, rasistički te koji potiče na nemoralne ili nezakonite radnje ili sadrži značenje koje je suprotno ciljevima Amis Telekom-a d.o.o. Amis zadržava pravo uklanjanja takvih tekstova sa svoje stranice, kao i svih sadržaja koji nisu tematski povezani s nagradnim natječajem. Navedeni tekstovi ne ulaze u konkurenciju za nagradu. Među svim sudionicama koji su opisali svoje iskustvo s vremenskim pomakom na način i u vrijeme kako je opisano u ovim pravilima, će se prema ocjeni tročlane stručne komisije Amis-a dana 15.12.2010.g. u 15.00 sati izabrati 3 (tri) najoriginalnija teksta te će se nagraditi sudionici autori tih triju tekstova - sve kako slijedi:
1. Nagrada - 12 mjeseci besplatnog korištenja usluge amis 3u1 TOTAL
2. Nagrada - 6 mjeseci besplatnog korištenja usluge amis 3u1 TOTAL
3. Nagrada - 3 mjeseca besplatnog korištenja usluge amis 3u1 TOTAL
 
Imena pobjednika objavit će se na stranici http://www.facebook.com/amistelekom.
Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.
Odluka komisije je konačna i na nju nema prava žalbe.
Nagrađeni će od 01.01.2011.g. besplatno koristiti uslugu amis 3u1 TOTAL, sukladno osvojenoj nagradi.

Članak 5. – Tko sve može sudjelovati u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju pravo sudjelovanja imaju punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji su ujedno korisnici Amis 3u1 usluge sa uključenom uslugom vremenskog pomaka.
U Nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Amis-a, članovi njihove uže obitelji te osobe koje su u stalnoj poslovnoj suradnji s Amisom.
Amis ima pravo na objavu i reprodukciju svih objavljenih tekstova. Sudionici Nagradnog natječaja se odriču svih prava, poglavito imovinskih, koja proizlaze iz bilo koje osnove te svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri autorska prava u cijelosti prenose na društvo VIPnet d.o.o.

Članak 6. – Prihvaćanje pravila

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog Nagradnog natječaja.

Članak 7. - Završne odredbe

Amis ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila biti će objavljene na facebook stranici http://www.facebook.com/amistelekom.
U slučaju spora koji mogu nastati vezano za ovaj nagradni natječaj, nadležan je sud u Zagrebu.
Pravila počinju vrijediti od 08.11.2010.g.
 
 
U Zagrebu, 05.11.2010.g.  
VIPnet d.o.o.

 amis 2 u 1 i 3 u 1  
 
Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.
 
Provjerite dostupnost usluge
2 u 1 i 3 u 1 za vašu adresu.
 
KORISNIK: privatni poslovni  

Upišite adresu i broj(bez kčsl):


Zašto odabrati Amis?
 
Amis je moderan broadband telekom,
koji pruža visokokvalitetne i napredne
telekomunikacijske usluge.
 
Amisove su prednosti:

  • izuzetno povoljne cijene za usluge vrhunske kvalitete
  • pouzdanost usluga uz 24-satnu korisničku podršku
  • jednostavno aktiviranje i korištenje usluga
  • mogućnost stalne kontrole troškova korištenja usluga
  • zadovoljavanje potreba i najzahtjevnijih korisnika