3u1 2u1 Pristup internetu Fiksna telefonija AmisFax Sigurnosni sustav

Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis 2u1 --> Paketi

Amis 2u1 paketi

 

TELEFON

Pouzdana usluga
Nema telefonske pretplate
Do 40% niže cijene telefoniranja
Pozivi se obračunavaju po sekundi
Besplatni razgovori s fiksnim mrežama                            
(naplaćuje se samo uspostava poziva 0,15 kn)
Zadržavanje postojećeg telefonskog broja
Jednostavno dodavanje druge telefonske linije

INTERNET

Pouzdana internet veza
Korisnička podrška 24/7
Najjeftiniji flat rate ADSL2+ paketi u Hrvatskoj
Najbrži internet u u Hrvatskoj (do 20 Mbps)
Amis sigurnosni sustav brine za vašu online sigurnost
Jednostavno aktiviranje usluge (plug&play)
Jedan račun za troškove telefoniranja i pristup internetu
Priključak za 1 kn


Paketi amis 2u1 uključuju:

 • detaljan ispis poziva
 • prikaz broja pozivatelja
 • zabranu prikaza vlastitog broja
 • poziv na čekanju
 • preusmjeravanje poziva
 • flat rate - neograničenu količina internet prometa (uploada & downloada)
 • 10 e-mail adresa (oblik: korisnik@net.amis.hr ili bilo koji oblik na vlastitoj domeni)
 • 50 - 150 MB diskovnog prostora za smještaj osobnih stranica (ovisno o paketu)
 • 150 - 200 MB mailbox prostora (ovisno o paketu)
 • Amis sigurnosni sustav
 • paket od 1 Mbps uključuje 60 besplatnih minuta razgovora prema fiksnim nacionalnim mrežama svaki mjesec
 • paketi do 8 Mbps, do 12 Mbps i do 20 Mbps uključuju besplatne razgovore prema fiksnim nacionalnim mrežama s time da se uspostava poziva naplaćuje sukladno važećem cjeniku

Dostupnost usluge

Usluga amis 2u1 je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.
Za više informacija kontaktirajte nas na telefon 0800 50 10 ili putem e-maila info@amis.hr

Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis 2u1 --> Cjenik

Cjenik Amis 2u1 – PRIVATNI KORISNICI

Cjenik paketa

paket mjesečno mjesečna cijena s popustom 6 mjeseci 8 mjesečna cijena s popustom 12 mjeseca 8

MINI:
- 1 Mbps/256 kbps (min. 0,5 Mbps)
- neograničen internet promet
- 60 besplatnih minuta unutar fiksne nacionalne mreže4
- 10 e-mail adresa, 150 MB mailbox prostora; 50 MB web prostora2

155,00 kn

(124,00 kn)

77,50 kn

(62,00 kn)

116,25 kn

(93,00 kn)

MIDI:
- do 8 Mbps/768 kbps (min. 4 Mbps)1
- neograničen internet promet
- besplatni razgovori unutar fiksne nacionalne mreže3
- 10 e-mail adresa, 150 MB mailbox prostora; 50 MB web prostora2

168,00 kn

(134,40 kn)

84,00 kn

(67,00 kn)

126,00 kn

(100,80 kn)

MAXI:7
- do 8 Mbps/768 kbps (min. 4 Mbps)1
- neograničen internet promet
- besplatni razgovori unutar fiksne nacionalne mreže3
- Tarifna opcija GLOBAL5:
180 minuta poziva u međunarodne fiksne mreže po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže
- 10 e-mail adresa, 150 MB mailbox prostora; 50 MB web prostora2

179,00 kn

(143,20 kn)

89,50 kn

(71,60 kn)

134,25 kn

(107,40 kn)

MAXI+:7
- do 12 Mbps/768 kbps (min. 8,4 Mbps)1
- neograničen internet promet
- besplatni razgovori unutar fiksne nacionalne mreže3
- Tarifna opcija GLOBAL5 + MOBIL6:
180 minuta poziva u međunarodne fiksne mreže
po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže
i 120 minuta poziva u nacionalne mobilne mreže po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže
- 10 e-mail adresa, 150 MB mailbox prostora; 50 MB web prostora2

199,00 kn

(159,20 kn)

99,50 kn

(79,60 kn)

149,25 kn

(119,40 kn)

PREMIUM:7
- do 20 Mbps/768 kbps (min. 14 Mbps)1
- neograničen internet promet
- besplatni razgovori unutar fiksne nacionalne mreže3
- Tarifna opcija GLOBAL5 + MOBIL6:
180 minuta poziva u međunarodne fiksne mreže
po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže
i 120 minuta poziva u nacionalne mobilne mreže po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže
- 10 e-mail adresa, 200 MB mailbox prostora; 150 MB web prostora2

259,00 kn

(207,20 kn)

129,50 kn

(103,60 kn)

194,25 kn

(155,40 kn)

Paket (internet + televizija) mjesečno mjesečna cijena s popustom 6 mjeseci 8 mjesečna cijena s popustom 12 mjeseca 8

- više od 70 tv kanala
- do 16 mbps/768 kbps (min. 11,2 Mbps/ 537,6 kbps)
- neograničen internet promet
- snimalica- vremenski pomak- 10 e-mail adresa, 150 MB mailbox prostora; 50 MB web prostora2

279,00 kn

(223,20 kn)

139,50 kn

(111,60 kn)

209,25 kn

(167,40 kn)

1Ukoliko telefonska linija ne omogućava maksimalnu brzinu, Amis će isporučiti najveću moguću brzinu koju dopuštaju uvjeti na postojećoj liniji.  Stvarna brzina može ovisiti o nizu uvjeta kao što su udaljenost Pretplatnika od centrale, broj prespoja u kabelskom snopu, kvaliteta kućne instalacije, te karakteristike prostora (naročito kod bežičnog pristupa), broj računala spojenih na internet, mogućnosti opreme i računalnih programa itd.
2web prostor (oblik: pretplatnik.net.amis.hr ili bilo koji oblik na vlastitoj domeni)
3Besplatni razgovori za pakete  Midi, Maxi, MAXI+ i Premium pakete odnose se na uobičajenu potrošnju Pretplatnika. Uobičajena potrošnja Pretplatnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim fiksnim destinacijama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika, mobilnim telefonima i inozemstvu. Uobičajenom potrošnjom ne smatra se potrošnja koja prelazi 1.500,00 minuta - tzv. pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 1.500,00 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku. Uspostava poziva se naplaćuje.
4Besplatne minute za Mini paket odnose se na potrošnju Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore u trajanju do 60 minuta mjesečno prema nacionalnim fiksnim destinacijama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika, mobilnim telefonima i inozemstvu. Nakon potrošenih 60 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku.
5Popusti na pozive u međunarodne fiksne mreže odnose se na potrošnju Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore prema međunarodnim fiksnim destinacijama u trajanju od 60 minuta za pozive u Europu I, 60 minuta poziva u Europu II i 60 minuta poziva u Svijet I, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane. Nakon potrošenih 60 minuta prema svakoj od navedenih destinacija, Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku. 
6Popusti na pozive u nacionalne mobilne mreže mreže odnose se na potrošnju Pretplatnika, koja podrazumijeva razgovore u trajanju do 120 minuta mjesečno  prema nacionalnim mobilnim mrežama 091, 092, 095, 097, 098 i 099, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane. Nakon potrošenih 120 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku.
7Obračunska jedinica je 1 minuta.
8Odnosi se na cijenu mjesečne naknade za nove korisnike u prvih 6 ili 12 mjeseci uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca. U ostalom vremenu odabrani paket će se naplaćivati sukladno redovnom cjeniku.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik priključnih naknada

Priključak obvezno trajanje ugovora 24 mj. obvezno trajanje ugovora 12 mj. bez obveznog trajanja ugovora
priključna točka priključna točka priključna točka
Priključna naknada
(uz samoinstalaciju)
- modem/router1
1,00 kn
(0,80 kn)
1,00 kn
(0,80 kn)
600,00 kn
(480,00 kn)
Priključna naknada
(uz samoinstalaciju)
-amisTV prijamnik2
1,00 kn
(0,80 kn)
1,00 kn
(0,80 kn)
1.000,00 kn
(800,00 kn)
Instalacija od
strane tehničara3
450,00 kn
(360,00 kn)
Postavljanje kućne mreže4 400,00 kn
(320,00 kn)
Odustajanje od
zahtjeva za
priključenjem usluge5
450,00 kn
(360,00 kn)

1Telefonska podrška pri samoinstalaciji - besplatni broj 0800/5010, od 0-24 h
2amisTV prijamnik - HD MPEG-4 IPTV prijamnik s HDMI sučeljem
amisTV prijamnik sastoji se od amisTV prijamnika, daljinskog upravljača, vanjskog naponskog adaptera i kabela, SCART odnosno HDMI kabela i mrežnog/ethernet kabela.
3Ukoliko Pretplatnik zatraži novi telefonski priključak, instalacija od strane tehničara se ne naplaćuje.
4Uslugu izvode i naplaćuju podizvođači Amis Telekoma.
5Ne naplaćuje se u slučaju opravdanog razloga, npr. preseljenja Pretplatnika na nedostupnu lokaciju

Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

Cjenik promjene paketa i priključne točke

Usluga jedokratno
promjena 2u1 paketa nižeg cjenovnog razreda na viši bez naknade
promjena 2u1 paketa višeg cjenovnog razreda na niži za Pretplatnike s određenim razdobljem obveznog trajanja ugovora

50,00
(40,00 kn)

promjena 2u1 paketa višeg cjenovnog razreda na niži za Pretplatnike bez određenog razdoblja obveznog trajanja bez naknade1

1Promjena paketa višeg cjenovnog razreda na niži za Pretplatnike određenog razdoblja obveznog trajanja ugovora ne naplaćuje se ukoliko promjena bude zatražena jednom u 6 (šest) mjeseci. Ukoliko Pretplatnik zatraži promjenu prije isteka 6 (šest) mjeseci od posljednje promjene ista se naplaćuje 50,00 kn (40,00 kn bez PDV-a) jednokratno.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

Naknada za promjenu tipa priključne točke jedokratno/kn
uz sklapanje ugovora na određeno (24 mjeseca) 1,00
(0,80)
uz sklapanje ugovora na određeno (12 mjeseci)

100,00
(80,00)

bez sklapanja novog ugovora 200,00
(160,00)

Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

 

Cjenik dodatnih programskih paketa

Usluga Mjesečno/kn
Extra paket 40,00 (32,00)

Paket HD kanala

50,00 (40,00)
HBO paket* (HBO, HBO Comedy, Cinemax 1, Cinemax 2, HBO OD)

55,00 (44,00)

Cinestar Premier (uključuje TV kanale Cinestar Premiere 1 i Cinestar Premier 2)

 
uz ugovornu obvezu u trajanju od 1 mjesec 32,00 (25,60)
uz ugovornu obvezu u trajanju od 6 mjeseci

28,00 (22,40)

uz ugovornu obvezu u trajanju od 12 mjeseci

24,00 (19,20)

uz ugovornu obvezu u trajanju od 24 mjeseca

20,00 (16,00)

Opcija Flat mobilne1 50,00 (40,00)

1Opcija Flat mobilne uključuje 1500 minuta besplatnih poziva u hrvatske mobilne mreže (uspostava poziva naplaćuje se prema cjeniku)
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik dodatnih usluga

Usluga jednokratno/kn
preseljenje priključka 455,00 (364,00)
promjena telefonskog broja 50,00 (40,00)
ponovno uključenje pretplatnika 50,00 (40,00)
naknada za povrat opreme - modema kurirskom službom 50,00 (40,00)
Usluga mjesečno/kn
dodatna telefonska linija 20,00 (16,00)

dodatni amisTV prijamnik1

35,00 (28,00)
statička IP adresa 500,00 (400,00)

1Po Pretplatniku isporučujemo maksimalno tri amisTV prijamnika, ovisno o linijskoj brzini.
2Opcija Flat mobilne uključuje 1500 minuta besplatnih poziva u hrvatske mobilne mreže (uspostava poziva naplaćuje se prema cjeniku)
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

 

Cijene mrežne terminalne opreme1

usluga jednokratno/kn
amisTV prijamnik – komplet (tv prijamnik, daljinski upravljač, vanjski naponski adapter i kabel) 1.500,00 (1.200,00)
SCART kabel 20,00 (16,00)
HDMI kabel 40,00 (32,00)
mrežni / ethernet kabel 20,00 (16,00)
modem (modem/router, vanjski naponski adapter i kabel) 450,00 (360,00)

1Cijene se primjenjuju u slučaju da korisnik nakon raskida ugovora, prilikom promjene tipa priključne točke ili zamjene opreme ne vrati kompletnu i/ili ispravnu telekomunikacijsku terminalnu opremu, kao i u slučaju bilo kakvog oštećenja telekomunikacijske (mrežne) terminalne opreme.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

Cijene mrežnog premosnik1

usluga komad/kn
Mrežni premosnik (PLC) 300,00 (240,00)

1Prodaja mrežnih premosnika namijenjena je samo korisnicima Amis usluga. Korištenje mrežnih premosnika moguće je uz kupnju minimalno dva uređaja.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik telefonskih poziva za pakete: 2U1 Mini i 2U1 Midi4

Telefonski pozivi bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Uspostavljanje poziva1 0,12 0,15
Telefonski pozivi - nacionalni bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Fiksna mreža
7 - 19 h, radnim danom i subotom
0,16 0,20
Fiksna mreža
19 - 7 h, radnim danom i subotom, cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,11 0,14
Pozivi unutar amis mreže 0,00 0,00
Mobilna mreža
7 - 19 h, radnim danom i subotom
1,28 1,60
Mobilna mreža
19 - 7 h, radnim danom i subotom, cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,70 0,88
Cjenik telefonskih poziva za pakete: 2U1 Maxi, 2U1 Maxi+ i 2u1 Premium5
Telefonski pozivi bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Uspostavljanje poziva1 0,12 0,15
Telefonski pozivi - nacionalni bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Fiksna mreža
0 - 24 h, svaki dan
0,16 0,20
Pozivi unutar amis mreže 0,00 0,00
Mobilna mreža
0 - 24 h, svaki dan
1,28 1,60
Pozivi prema međunarodnim nepokretnim mrežama bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
  Europa 1 1,14 1,43
  Europa 1" 1,40 1,75
  Europa 2 1,66 2,08
  Svijet 1 2,46 3,08
  Svijet 2

5,08

6,35
Zemlje čije se cijene poziva prema pokretnim mrežama razlikuju od cijene poziva prema nepokretnim mrežama    
  Europa Mobilne 1 2,21 2,76
  Europa Mobilne 2 1,71 2,14
  Europa Mobilne 3 2,04 2,55
  Europa Mobilne 4 2,87 3,59
Satelitski promet
  Zona 1 10,98 13,73
  Zona 2 16,97 21,21
  Zona 3 22,95 28,69
  Zona 4 30,33 37,91
  Zona 5 40,57 50,71

Napomena: Obračun poziva tarifne opcije GLOBAL (međunarodnih poziva po cijeni lokalnog poziva) i GLOBAL+MOBIL (međunarodnih i mobilnih poziva po cijeni lokalnog poziva) provodi se primjenom popusta na cijenu minute razgovora (ne i uspostave) i to popusta od 87,5% za pozive prema nacionalnim mobilnim mrežama, popusta od 86% za pozive prema zoni Europa 1, popusta 90,36% za pozive prema zoni Europa 2 i popusta od 93,5% za pozive prema zoni Svijet 1.


Posebni brojevi i dodatne usluge

Besplatni pozivi (od 0 do 24 sata) Broj
Obavijest o hitnim službama (jedinstveni europski broj za hitne službe) 112
Policija 192
Vatrogasci 93
Hitna medicinska pomoć 94
Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje 985
Pomoć na cestama (HAK) 1987
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 195(9155)
Posebne usluge Broj Cijena kn/poziv(bez PDV-a) Cijena kn/poziv(sa PDV-om) Cijena kn/min(bez PDV-a) Cijena kn/min(sa PDV-om)
Jedinstveni pristupni broj 0624 - - 0,16 0,20
Razne informacije i obavijesti 189816 - - 5,00 6,25
Obavijesti o brojevima telefona 11888 2,50 3,13 - -
Meteorološke informacije 181664 - - 2,00 2,50
Sportske obavijesti 188414 - - 2,50 3,13
Točno vrijeme 95 1,25 1,56 - -
 

Cjenik za pozive na brojeve usluga s dodanom vrijednosti (060, 064, 069, 065, 061)

Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
bez PDV-a (kn/min)2
Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/min) s PDV-om2
T1 060 1xx xxx
064 1xx xxx
069 1xx xxx
0,93 1,16
T2 060 2xx xxx
064 2xx xxx
069 2xx xxx
1,12 1,40
T3 060 3xx xxx
064 3xx xxx
069 3xx xxx
1,39 1,74
T4 060 4xx xxx
064 4xx xxx
069 4xx xxx
1,86 2,33
T5 060 5xx xxx
064 5xx xxx
069 5xx xxx
2,79 3,49
T6 060 6xx xxx
064 6xx xxx
069 6xx xxx
5,59 6,99
Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/poziv) bez PDV-a
Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/poziv) s PDV-om
T7 060 7xx xxx
064 7xx xxx
069 7xx xxx
1,00 1,25
T8 060 8xx xxx
064 8xx xxx
069 8xx xxx
3,00 3,75
- 065 xxx xxx 1,20 1,50
- 061 5xxx 3,00 3,75

1Uspostavljanje poziva se ne naplaćuje za 60 besplatnih minuta prema fiksnim nacionalnim mrežama u okviru paketaMini.
2Obračunska jedinica je 15 sekundi. Svakih započetih 15 sekundi obračunava se kao cijelih 15 sekundi.
3Cijena je izražena za 30 sekundi poziva. Obračunska jedinica je 30 sekundi. Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi.
4Obračunska jedinica je 1 sekunda.
5Obračunska jedinica je 1 minuta.
6Obračunska jedinica je 30 sekundi. Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi i cijena je 2,50 kn po obračunskoj jedinici odnosno za 30 sekundi.
7Obračunska jedinica kod međunarodnih poziva za pakete 2u1 Mini i 2u1 Midi je 1 sekunda, a za pakete 2u1 Maxi, 2u1 Maxi+ i 2u1 Premium je 1 minuta.
Cijene u ovom cjeniku izražene su s PDV-om i bez PDV-a, kako je naznačeno.
Ukupan iznos računa dobiva se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica bez PDV-a, dobiveni iznos iskazuje se na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja, te mu se dodaje PDV, a zatim se sveukupni iznos iskazuje na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja.
U slučaju da, prije isteka ugovorenog razdoblja trajanja ugovora (obveznog trajanja ugovora), Pretplatnik zatraži prestanak pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora ili krivnjom Pretplatnika dođe do prestanka Pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora Operator/Isporučitelj ima pravo naplatiti:
- ili mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora
- ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.
Omogućuje se popust od 10% na mjesečnu naknadu osobama s invaliditetom. Popust mogu ostvariti: osobe koje imaju 80% i više postotaka invalidnosti, i vlasnici su linije za koju se podnosi zahtjev, roditelj/skrbnik malodobnog djeteta s invaliditetom koji podnosi na svoje ime zahjev uslugu i skrbnik osobe s invaliditetom koji podnosi na svoje ime zahtjev za uslugom. Invalidnost se utvrđuje temeljem rješenja: HZMO-a, Ministarstva obrane RH (za ratne vojne invalide) i Ministarstva zdravlja. Ostvareni popust se ne može kombinirati sa drugim aktivnim akcijama.

Načini plaćanja računa:
- putem trajnih naloga SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. ili Diners Club kartice
- internet bankarstvom u banci u kojoj imate otvorene račune
- putem i-Računa Zagrebačke banke  d.d., Privredne banke Zagreb d.d. ili Hrvatske poštanske banke d.d.
- u Hrvatskoj pošti d.d. i FINI
- u poslovnicama banaka
- na prodajnim mjestima koja prihvaćaju račune s 2D bar kodovima
Plaćanje naknade ovisi o poslovnim uvjetima i važećem cjeniku navedenih tvrtki, banaka i prodajnih mjesta.

Cjenik paketa koji više nisu u prodaji

Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis 2u1 --> Cjenik

Cjenik amis 2u1-bit – PRIVATNI KORISNICI

Cjenik paketa

2u1 bit paket Mjesečno7 Mjesečno8
MINI:
- 4 do Mbps/512 kbps (min. 2/256 kbps)1
- neograničen internet promet
- besplatni razgovori unutar fiksne nacionalne mreže3
- Tarifna opcija GLOBAL5 + MOBIL6
180 minuta poziva u međunarodne fiksne mreže po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže i 120 minuta poziva u nacionalne mobilne mreže po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže
- 10 e-mail adresa, 150 MB e-mail prostora, 50 MB web prostora2

199,00 kn

(159,20 kn)

217,75 kn

(174,20 kn)

MAXI:
- do 10/640 kbps (min. 5/320 kbps)1
- neograničen internet promet
- 300 minuta besplatnih razgovora unutar fiksne nacionalne mreže4
- 10 e-mail adresa, 150 MB e-mail prostora, 50 MB web prostora2

199,00 kn

(159,20 kn)

217,75 kn

(174,20 kn)

1 Ukoliko telefonska linija ne omogućava maksimalnu brzinu, Amis će isporučiti najveću moguću brzinu koju dopuštaju uvjeti na postojećoj liniji.  Stvarna brzina može ovisiti o nizu uvjeta kao što su udaljenost Pretplatnika od centrale, broj prespoja u kabelskom snopu, kvaliteta kućne instalacije, te karakteristike prostora (naročito kod bežičnog pristupa), broj računala spojenih na internet, mogućnosti opreme i računalnih programa itd.
2 web prostor (oblik: pretplatnik.net.amis.hr ili bilo koji oblik na vlastitoj domeni)
3Besplatni razgovori za Amis 2u1 Mini paket odnose se na uobičajenu potrošnju Pretplatnika. Uobičajena potrošnja Pretplatnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim fiksnim destinacijama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika, mobilnim telefonima i inozemstvu. Uobičajenom potrošnjom ne smatra se potrošnja koja prelazi 1.500,00 minuta - tzv. pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 1.500,00 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku. Uspostava poziva se naplaćuje.
4 Besplatne minute za amis 2u1 Maxi paket odnose se na potrošnju Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore u trajanju do 300 minuta mjesečno prema nacionalnim fiksnim destinacijama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika, mobilnim telefonima i inozemstvu. Nakon potrošenih 300 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku.
5Popusti na pozive u međunarodne fiksne mreže odnose se na potrošnju Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore prema međunarodnim fiksnim destinacijama u trajanju od 60 minuta za pozive u Europu I, 60 minuta poziva u Europu II i 60 minuta poziva u Svijet I, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane. Nakon potrošenih 60 minuta prema svakoj od navedenih destinacija, Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku. 
6 Popusti na pozive u nacionalne mobilne mreže mreže odnose se na potrošnju Pretplatnika, koja podrazumijeva razgovore u trajanju do 120 minuta mjesečno  prema nacionalnim mobilnim mrežama 091, 092, 095, 097, 098 i 099, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane. Nakon potrošenih 120 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku.
7Cijena vrijedi uz potpisivanje ugovora s obveznim trajanjem 24 mjeseca.
8Cijena vrijedi uz potpisivanje ugovora bez obveznog trajanja ili s obveznim trajanjem 12 mjeseci.

Omogućuje se popust od 10% na mjesečnu naknadu osobama s invaliditetom. Popust mogu ostvariti: osobe koje imaju 80% i više postotaka invalidnosti, i vlasnici su linije za koju se podnosi zahtjev, roditelj/skrbnik malodobnog djeteta s invaliditetom koji podnosi na svoje ime zahjev uslugu i skrbnik osobe s invaliditetom koji podnosi na svoje ime zahtjev za uslugom. Invalidnost se utvrđuje temeljem rješenja: HZMO-a, Ministarstva obrane RH (za ratne vojne invalide) i Ministarstva zdravlja. Ostvareni popust se ne može kombinirati sa drugim aktivnim akcijama.

Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik priključnih naknada

Priključak

obvezno trajanje ugovora 24 mj.
(jednokratno/kn)

obvezno trajanje ugovora 12 mj.
(jednokratno/kn)

bez obveznog trajanja ugovora(jednokratno/kn)

priključna točka priključna točka priključna točka
Priključna naknada
(uz samoinstalaciju)
- modem/router1
1,00 kn
(0,80 kn)
300,00 kn
(240,00 kn)
600,00 kn
(480,00 kn)
Instalacija od
strane tehničara2
450,00 kn
(360,00 kn)
Odustajanje od
zahtjeva za
priključenjem usluge3
450,00 kn
(360,00 kn)

1Telefonska podrška pri samoinstalaciji besplatni broj 0800/5010, od 0-24 h
2Ukoliko Pretplatnik zatraži novi telefonski priključak, instalacija od strane tehničara se ne naplaćuje.
3Ne naplaćuje se u slučaju opravdanog razloga, npr. preseljenje Pretplatnika na nedostupnu lokaciju
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik dodatnih usluga

Usluga jednokratno/kn
preseljenje priključka 455,00 (364,00)
promjena telefonskog broja 50,00 (40,00)
ponovno uključenje pretplatnika 50,00 (40,00)
naknada za povrat opreme - modema kurirskom službom 50,00 (40,00)
Usluga mjesečno/kn
dodatna telefonska linija 20,00 (16,00)
statička IP adresa 500,00 (400,00)
Opcija Flat mobilne1 50,00 (40,00)

1Opcija Flat mobilne uključuje 1500 minuta besplatnih poziva u hrvatske mobilne mreže (uspostava poziva naplaćuje se prema cjeniku)
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

Cijene mrežne terminalne opreme1

usluga jednokratno/kn
modem (modem/router, vanjski naponski adapter i kabel) 450,00 (360,00)
mrežni / ethernet kabel

20,00 (16,00)

1Cijene se primjenjuju u slučaju da korisnik nakon raskida ugovora, prilikom promjene tipa priključne točke ili zamjene opreme ne vrati kompletnu i/ili ispravnu telekomunikacijsku terminalnu opremu, kao i u slučaju bilo kakvog oštećenja telekomunikacijske (mrežne) terminalne opreme.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

Mrežni premosnik1

usluga komad/kn
Mrežni premosnik (PLC) 300,00 (240,00 kn)

1Prodaja mrežnih premosnika namijenjena je samo korisnicima Amis usluga.Korištenje mrežnih premosnika moguće je uz kupnju minimalno dva uređaja.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik nacionalnih telefonskih poziva za paket 2U1 MINI4
Telefonski pozivi bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Uspostavljanje poziva 0,12 0,15
Telefonski pozivi - nacionalni bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Fiksna mreža
7 - 19 h, svaki dan
0,16 0,20
Pozivi unutar amis mreže 0,00 0,00
Mobilna mreža
7 - 19 h, svaki dan
1,28 1,60
Cjenik nacionalnih telefonskih poziva za paket 2U1 MAXI3
Telefonski pozivi bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Uspostavljanje poziva 0,12 0,15

Telefonski pozivi - nacionalni bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Fiksna mreža
7 - 19 h, radnim danom i subotom
0,16 0,20
Fiksna mreža
19 - 7 h, radnim danom i subotom, cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,11 0,14
Pozivi unutar amis mreže 0,00 0,00
Mobilna mreža
7 - 19 h, radnim danom i subotom
1,28 1,60
Mobilna mreža
19 - 7 h, radnim danom i subotom, cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,70 0,88
Pozivi prema međunarodnim nepokretnim mrežama bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
  Europa 1 1,14 1,43
  Europa 1" 1,40 1,75
  Europa 2 1,66 2,08
  Svijet 1 2,46 3,08
  Svijet 2

5,08

6,35
Zemlje čije se cijene poziva prema pokretnim mrežama razlikuju od cijene poziva prema nepokretnim mrežama    
  Europa Mobilne 1 2,21 2,76
  Europa Mobilne 2 1,71 2,14
  Europa Mobilne 3 2,04 2,55
  Europa Mobilne 4 2,87 3,59
Satelitski promet
  Zona 1 10,98 13,73
  Zona 2 16,97 21,21
  Zona 3 22,95 28,69
  Zona 4 30,33 37,91
  Zona 5 40,57 50,71

Napomena:Obračun poziva tarifne opcije GLOBAL (međunarodnih poziva po cijeni lokalnog poziva) i GLOBAL+MOBIL (međunarodnih i mobilnih poziva po cijeni lokalnog poziva) provodi se primjenom popusta na cijenu minute razgovora (ne i uspostave) i to popusta od 87,5% za pozive prema nacionalnim mobilnim mrežama, popusta od 86% za pozive prema zoni Europa 1, popusta 90,36% za pozive prema zoni Europa 2 i popusta od 93,5% za pozive prema zoni Svijet 1.


Posebni brojevi i dodatne usluge

Besplatni pozivi (od 0 do 24 sata) Broj
Obavijest o hitnim službama (jedinstveni europski broj za hitne službe) 112
Policija 192
Vatrogasci 93
Hitna medicinska pomoć 94
Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje 985
Pomoć na cestama (HAK) 1987
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 195(9155)
Posebne usluge Broj Cijena kn/poziv(bez PDV-a) Cijena kn/poziv(sa PDV-om) Cijena kn/min(bez PDV-a) Cijena kn/min(sa PDV-om)
Jedinstveni pristupni broj 0623 - - 0,16 0,20
Razne informacije i obavijesti 189815 - - 5,00 6,25
Obavijesti o brojevima telefona 11888 2,50 3,13 - -
Meteorološke informacije 181663 - - 2,00 2,50
Sportske obavijesti 188413 - - 2,50 3,13
Točno vrijeme 95 1,25 1,56 - -
 

Cjenik za pozive na brojeve usluga s dodanom vrijednosti (060, 064, 069, 065, 061)

Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
bez PDV-a (kn/min)1
Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/min) s PDV-om1
T1 060 1xx xxx
064 1xx xxx
069 1xx xxx
0,93 1,16
T2 060 2xx xxx
064 2xx xxx
069 2xx xxx
1,12 1,40
T3 060 3xx xxx
064 3xx xxx
069 3xx xxx
1,39 1,74
T4 060 4xx xxx
064 4xx xxx
069 4xx xxx
1,86 2,33
T5 060 5xx xxx
064 5xx xxx
069 5xx xxx
2,79 3,49
T6 060 6xx xxx
064 6xx xxx
069 6xx xxx
5,59 6,99
Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/poziv) bez PDV-a)
Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/poziv) s PDV-om
T7 060 7xx xxx
064 7xx xxx
069 7xx xxx
1,00 1,25
T8 060 8xx xxx
064 8xx xxx
069 8xx xxx
3,00 3,75
- 065 xxx xxx 1,20 1,50
- 061 5xxx 3,00 3,75


1Obračunska jedinica je 15 sekundi.Svakih započetih 15 sekundi obračunava se kao cijelih 15 sekundi.
2Cijena je izražena za 30 sekundi poziva.Obračunska jedinica je 30 sekundi.Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi.
3Obračunska jedinica je 1 sekunda.
4Obračunska jedinica je 1 minuta.
5Obračunska jedinica je 30 sekundi. Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi i cijena je 2,50 kn po obračunskoj jedinici odnosno za 30 sekundi.
6Obračunska jedinica kod međunarodnih poziva za paket 2U1 MINI je 1 minuta, a za paket 2u1 MAXI je 1 sekunda.

Cijene u ovom cjeniku izražene su s PDV-om i bez PDV-a, kako je naznačeno.

Ukupan iznos računa dobiva se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica bez PDV-a, dobiveni iznos iskazuje se na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja, te mu se dodaje PDV, a zatim se sveukupni iznos iskazuje na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja.
                                                                                                  
U slučaju da, prije isteka ugovorenog razdoblja trajanja ugovora (obveznog trajanja ugovora), Pretplatnik zatraži prestanak pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora ili krivnjom Pretplatnika dođe do prestanka Pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja
ugovora Operator/Isporučitelj ima pravo naplatiti:
- ili mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora
- ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.

Načini plaćanja računa:
- putem trajnih naloga SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. ili Diners Club kartice
- internet bankarstvom u banci u kojoj imate otvorene račune
- putem i-Računa Zagrebačke banke  d.d., Privredne banke Zagreb d.d. ili Hrvatske poštanske banke d.d.
 -u Hrvatskoj pošti d.d. i FINI
- u poslovnicama banaka
- na prodajnim mjestima koja prihvaćaju račune s 2D bar kodovima

Plaćanje naknade ovisi o poslovnim uvjetima i važećem cjeniku navedenih tvrtki, banaka i prodajnih mjesta.


Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis 2u1 --> Cjenik

C J E N I K  amis 2 u 1

Cijene paketa

Paket /
Brzina/
razgovori
e-mail
prostor
web
prostor*
e-mail
adresa
Mjesečno
bez PDV-a
Mjesečno
s PDV-om
Cijena za
prvih 6
mjeseci
***
bez PDV-a
Cijena za
prvih 6
mjeseci
***
s PDV-om
Paket A:
- 1 Mbps/256 kbps
- 60 minuta besplatnih razgovora****
150 MB
50 MB
10
123,98 kn
154,98 kn
Paket B:
- do 8 Mbps/768 kbps**
- besplatni razgovori*****
150 MB
50 MB
10
136,58 kn
170,73 kn
68,29 kn
85,36 kn
Paket C: do
- do 24 Mbps/768 kbps**
- besplatni razgovori*****
200 MB
150 MB
10
213 kn
266,25 kn
106,50 kn
133,13 kn

*web prostor (oblik: pretplatnik.net.amis.hr ili bilo koji oblik na vlastitoj domeni)
**Stvarna brzina može ovisiti o nizu uvjeta kao što su udaljenost Pretplatnika od centrale, broj prespoja u kabelskom snopu, kvaliteta kućne instalacije, te karakteristike prostora (naročito kod bežičnog pristupa), broj računala spojenih na internet, mogućnosti opreme i računalnih programa itd. Ukoliko telefonska linija ne omogućava maksimalnu brzinu, Operator će isporučiti najveću moguću brzinu koju dopuštaju uvjeti na postojećoj liniji.
***Popust vrijedi uz potpisivanje ugovorne obveze na 24 mjeseca
**** Paket A uključuje 60 minuta besplatnih razgovora na svim linijama.
*****Besplatni razgovori odnose se na uobičajenu potrošnju Pretplatnika. Uobičajena potrošnja Pretplatnika podrazumijeva razgovore prema nacionalnim fiksnim destinacijama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika, mobilnim telefonima i inozemstvu. Ne smatra se uobičajenom potrošnjom ona potrošnja koja prelazi 1.500,00 minuta - tzv. pravedno korištenje (fair usage). Nakon potrošenih 1.500,00 minuta Operator/Isporučitelj će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku. Besplatni razgovori odnose se samo na osnovnu liniju.Uspostava poziva se naplaćuje sukladno važećim cjenama.


Cijene priključenja

Priključna naknada (jednokratno) obvezno trajanje ugovora 24 mj. obvezno trajanje ugovora 12 mj. neodređeno
Priključna naknada
(uz samoinstalaciju)*
priključna točka
1,00 kn
(0,80 kn bez
PDV-a)
priključna točka300,00 kn
(240,00 kn bez PDV-a)
priključna točka600,00 kn
(480,00 kn bez PDV-a)
Instalacija od
strane tehničara
450,00 kn
(360,00 kn bez PDV-a)
Odustajanje od
zahtjeva za
priključenjem usluge**
450,00 kn
(360,00 kn bez PDV-a)

*Telefonska podrška pri samoinstalaciji - besplatni broj 0800/5010, od 0-24 h
Ukoliko Pretplatnik zatraži novi telefonski priključak, instalacija od strane tehničara se ne naplaćuje.

** Ne naplaćuje se u slučaju opravdanog razloga, npr. preseljenje Pretplatnika na drugu lokaciju


Cijene promjene paketa i modema

Promjene paketa jednokratno (kn)
Promjena 2u1 paketa nižeg cjenovnog razreda na viši bez naknade
Promjena paketa višeg cjenovnog razreda na niži za Pretplatnike s određenim razdobljem obveznog trajanja ugovora

50,00 kn
(40,00 kn bez PDV-a)

Promjena paketa višeg cjenovnog razreda na niži za Pretplatnike bez određenog razdoblja obveznog trajanja ugovora bez naknade*
Promjena s usluge amis 1 na uslugu amis 2u1

270,00 kn
(216,00kn bez PDV-a)

* Promjena paketa višeg cjenovnog razreda na niži za Pretplatnike određenog razdoblja obveznog trajanja ugovora ne naplaćuje se ukoliko promjena bude zatražena jednom u 6 (šest) mjeseci. Ukoliko Pretplatnik zatraži promjenu prije isteka 6 (šest) mjeseci od posljednje promjene ista se naplaćuje 50,00 kn (40,65 kn bez PDV-a) jednokratno.

Promjene modema jednokratno (kn) bez PDV-a jednokratno (kn) s PDV-om
Uz sklapanje ugovora na određeno (24 mjeseca) 0,80 1,00
Uz sklapanje ugovora na određeno (12 mjeseci) 80 100,00
Bez sklapanja novog ugovora 160 200,00


Cjenik dodatnih usluga

Usluga jednokratno
preseljenje priključka 455,00 (364,00 kn)
promjena telefonskog broja 50,00 (40,00 kn)
ponovno uključenje pretplatnika 50,00 (40,00 kn)
naknada za povrat opreme - modema kurirskom službom 50,00 (40,00 kn)
Usluga mjesečno
dodatna telefonska linija 20,00 (16,00 kn)
statička IP adresa 500,00 (400,00 kn)


Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

 

Cijene mrežne terminalne opreme*

Usluga jednokratno kn/kom
Modem (standard/wlan)

450,00 kn
(360,00 kn
bez PDV-a)

* Cijene se primjenjuju u slučaju da korisnik nakon raskida ugovora ili prilikom zamjene ne vrati kompletnu i/ili ispravnu terminalnu opremu, kao i u slučaju bilo kakvog oštećenja terminalne opreme.


Cijene telefonskih poziva

Telefonski pozivi bez PDV-a (kn) s PDV-om (kn)
Uspostavljanje poziva* 0,06 0,08
Telefonski pozivi - nacionalni bez PDV-a (kn/min) s PDV-om (kn/min)
Fiksna mreža
7 - 19 h, radnim danom i subotom
0,1587 0,20
Fiksna mreža
19 - 7 h, radnim danom i subotom, cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,1091 0,14
Pozivi unutar amis 2 u 1 mreže 0,00 0,00
Pozivi u fiksnu mrežu za pakete veće od paketa A** 0,00 0,00
Mobilna mreža
7 - 19 h, radnim danom i subotom
1,2696 1,59
Mobilna mreža
19 - 7 h, radnim danom i subotom, cijeli dan nedjeljom i državnim blagdanom
0,6491 0,87
Pozivi prema međunarodnim nepokretnim mrežama bez PDV-a (kn/min) s PDV-om (kn/min)
  Europa 1 1,1307 1,41
  Europa 1" 1,3886 1,74
  Europa 2 1,6465 2,06
  Svijet 1 2,44 3,05
  Svijet 2

5,0387

6,30
Zemlje čije se cijene poziva prema pokretnim mrežama razlikuju od cijene poziva prema nepokretnim mrežama    
  Europa Mobilne 1 2,192 2,74
  Europa Mobilne 2 1,6961 2,12
  Europa Mobilne 3 2,0234 2,53
  Europa Mobilne 4 2,8467 3,56
Satelitski promet
  Zona 1 10,98 13,73
  Zona 2 16,97 21,21
  Zona 3 22,95 28,69
  Zona 4 30,33 37,91
  Zona 5 40,57 50,71

Posebni brojevi i dodatne usluge

Usluga Jednokratno kn (bez PDV-a) Jednokratno kn (s PDV-om)
Preseljenje priključka 365,85 455,00
Promjena telefonskog broja 40,65 50,00
Ponovno uključenje pretplatnika 40,65 50,00
Preseljenje priključka Mjesečno/kn (bez PDV-a) Mjesečno/kn (s PDV-om)
dodatna telefonska linija 16,26 20,00
statička IP adresa 400,00 500,00

Besplatni pozivi (od 0 do 24 sata) Broj
Obavijest o hitnim službama (jedinstveni europski broj za hitne službe) 112
Policija 192
Vatrogasci 93
Hitna medicinska pomoć 94
Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje 985
Pomoć na cestama (HAK) 1987
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 9155
Posebne usluge Broj Cijena kn/poziv(bez PDV-a) Cijena kn/poziv(s PDV-om) Cijena kn/min(bez PDV-a) Cijena kn/min(s PDV-om)
Jedinstveni pristupni broj 062 - - 0,16 0,20
Razne informacije i obavijesti 18981 - - 2,50* 3,13
Obavijesti o brojevima telefona 11888 2,50 3,13 - -
Meteorološke informacije 18166 - - 2,00 2,46
Sportske obavijesti 18841 - - 2,50* 3,13
Točno vrijeme 95 1,25 1,56 - -
*Cijena je izražena za 30 sekundi poziva. Obračunska jedinica je 30 sekundi. Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi.

Cjenik za pozive na brojeve usluga s dodanom vrijednosti (060, 064, 069, 065)

Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža bez PDV-a (kn/min)** Pozivi iz fiksnih mreža
s PDV-om (kn/min)**
T1 060 1xx xxx
064 1xx xxx
069 1xx xxx
0,93 1,16
T2 060 2xx xxx
064 2xx xxx
069 2xx xxx
1,12 1,40
T3 060 3xx xxx
064 3xx xxx
069 3xx xxx
1,39 1,74
T4 060 4xx xxx
064 4xx xxx
069 4xx xxx
1,86 2,33
T5 060 5xx xxx
064 5xx xxx
069 5xx xxx
2,79 3,49
T6 060 6xx xxx
064 6xx xxx
069 6xx xxx
5,59 6,99
Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža bez PDV-a (kn/po pozivu) Pozivi iz fiksnih mreža
s PDV-om (kn/po pozivu)
T7 060 7xx xxx
064 7xx xxx
069 7xx xxx
1,00 1,25
T8 060 8xx xxx
064 8xx xxx
069 8xx xxx
3,00 3,75
- 065 xxx xxx 1,20 1,50

* Uspostavljanje poziva se ne naplaćuje za 60 minuta besplatnih razgovora prema fiksnim nacionalnim mrežama u okviru paketa A.

**Obračunska jedinica je 15 sekundi. Svakih započetih 15 sekundi obračunava se kao cijelih 15 sekundi.
Obračunsko razdoblje je jedan kalendarski mjesec.

Obračunska jedinica je 1 sekunda, a primjenjuje se od početka razgovora.

Cijene u ovom cjeniku izražene su s PDV-om i bez PDV-a, kako je naznačeno.

Ukupan iznos računa dobiva se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica bez PDV-a, dobiveni iznos iskazuje se na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja, te mu se dodaje PDV, a zatim se sveukupni iznos iskazuje na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja.

U slučaju da, prije isteka ugovorenog razdoblja trajanja ugovora (obveznog trajanja ugovora), Pretplatnik zatraži prestanak pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora ili krivnjom Pretplatnika dođe do prestanka Pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora Operator/Isporučitelj ima pravo naplatiti:
-  ili mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora
- ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika


Načini plaćanja računa:

- putem trajnih naloga:
- SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d.
- Diners Club kartice
- internet bankarstvom u banci u kojoj imate otvorene račune
- u Hrvatskoj pošti d.d. i FINI
- u poslovnicama banaka
- na prodajnim mjestima koja prihvaćaju račune s 2D bar kodovima

Plaćanje naknade ovisi o poslovnim uvjetima i važećem cjeniku navedenih tvrtki, banaka i prodajnih mjesta.amis1, 2u1 i 3u1

Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj: