3u1 2u1 Pristup internetu Fiksna telefonija AmisFax Sigurnosni sustavGdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis1

Amis1

Ova usluga idealna je za korisnike orijentirane na internet i osobito zainteresirane za surfanje. U uslugu su uključeni: neograničen internet promet na brzini do 3Mbps, e-mail adresa, ADSL priključak i standard modem.
Usluga NE uključuje telefonski priključak

NAZOVITE ŠTO PRIJE NAŠ BESPLATNI INFO TELEFON 0800 50 10
I AKTIVIRAJTE USLUGU!

Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Pristup internetu --> Cjenik

C J E N I K  amis 1


Cijene paketa

Paket / Brzina mjesečno/kn

Amis 1 INTERNET
- 3 Mbps/256 kbps (min. 1,5 Mbps)1

110,78 (88,62)

Amis 1 TELEFON
- 1500 minuta besplatnih razgovora u nacionalne fiksne i mobilne mreže2
- Tarifna opcija GLOBAL3: 180 minuta poziva u međunarodne fiksne mreže po cijeni za pozive u nacionalne fiksne mreže

159,00 (127,20)
1Ukoliko telefonska linija ne omogućava maksimalnu brzinu, Amis će isporučiti najveću moguću brzinu koju dopuštaju uvjeti na postojećoj liniji.  Stvarna brzina može ovisiti o nizu uvjeta kao što su udaljenost Pretplatnika od centrale, broj prespoja u kabelskom snopu, kvaliteta kućne instalacije, te karakteristike prostora (naročito kod bežičnog pristupa), broj računala spojenih na internet, mogućnosti opreme i računalnih programa itd.
21500 minuta besplatnih razgovora odnosi se na potrošnju Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore u trajanju prema nacionalnim fiksnim i mobilnim mrežama, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane s time da ne uključuje pozive prema brojevima s posebnom tarifom (06x, 07x...), brojevima za usluge obavijesti o informacijama pretplatnika  i inozemstvu. Nakon potrošenih 1500 minuta Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku.Uspostava poziva se naplaćuje prema važećem cjeniku.
3Popusti na pozive u međunarodne fiksne mreže odnose se na potrošnju Pretplatnika koja podrazumijeva razgovore prema međunarodnim fiksnim destinacijama u trajanju od 60 minuta za pozive u Europu I, 60 minuta poziva u Europu II i 60 minuta poziva u Svijet I, svakoga dana od 0 do 24 sata uključujući praznike i državne blagdane. Nakon potrošenih 60 minuta prema svakoj od navedenih destinacija, Amis će Pretplatniku početi naplaćivati telefonske razgovore prema važećem cjeniku.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cjenik priključnih naknada

žična priključna točka 1 jednokratno/kn
Priključna naknada (uz samoinstalaciju)2 i obvezno trajanje ugovora 24 mjeseca 1,00 (0,80)
Priključna naknada (uz samoinstalaciju)2 i obvezno trajanje ugovora 12 mjeseci 200,00 (160,00)
Priključna naknada (uz samoinstalaciju)2 bez obveznog trajanja ugovora 400,00 (320)
Odustajanje od zahtjeva za priključenjem usluge3 450,00 (360)

1Ne postoji mogućnost promjene žične u bežičnu priključnu točku.
2Telefonska podrška pri samoinstalaciji - besplatni broj 0800/5010, od 0-24 h
3Ne naplaćuje se u slučaju opravdanog razloga, npr. preseljenje Pretplatnika na nedostupnu lokaciju

Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.


Cijene promjene paketa

promjena paketa jednokratno/kn
Promjena iz amis 1 u amis 2u1 ili amis 3u1 270,00 (216,00)
Promjena iz amis 2u1 ili amis 3u1 u amis11 270,00 (216,00)

1Postojeći 2u1 ili 3u1 Pretplatnici koji bi željeli promjenu na paket amis1 ne mogu istu napraviti ako su pod ugovornom obvezom. Postojeći 2u1 ili 3u1 Pretplatnici na neodređeno ili kojima je istekla ugovorna obveza mogu promijeniti paket u amis1 uz navedenu nadoknadu, ali obvezni su vratiti wlan modem.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

 

Cjenik dodatnih usluga

Usluga jednokratno/kn
preseljenje priključka 455,00 (364,00)
ponovno uključenje pretplatnika 50,00 (40,00)
naknada za povrat opreme - modema kurirskom službom 50,00 (40,00)
Usluga mjesečno/kn
statička IP adresa 500,00 (400,00)

Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV.

Cijene mrežne terminalne opreme1

usluga jednokratno/kn
modem (modem/router, vanjski naponski adapter i kabel) 455,00 (360,00)
mrežni / ethernet kabel 20,00 (16,00)

1Cijene se primjenjuju u slučaju da korisnik nakon raskida ugovora, prilikom promjene tipa priključne točke ili zamjene opreme ne vrati kompletnu i/ili ispravnu telekomunikacijsku terminalnu opremu, kao i u slučaju bilo kakvog oštećenja telekomunikacijske (mrežne) terminalne opreme.
Cijene izražene u zagradama ne uključuju PDV

Cijene poziva za paket Amis 1 TELEFON

Cijene nacionalnih telefonskih poziva1

Telefonski pozivi bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Uspostavljanje poziva1 0,12 0,15
Telefonski pozivi - nacionalni bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
Fiksna mreža
0 - 24 h, radnim danom i subotom
0,16 0,20
Pozivi unutar amis mreže 0,00 0,00
Mobilna mreža
0 - 24 h, radnim danom i subotom
1,28 1,60
Pozivi prema međunarodnim nepokretnim mrežama bez PDV-a (kn) sa PDV-om (kn)
  Europa 1 1,14 1,43
  Europa 1" 1,40 1,75
  Europa 2 1,66 2,08
  Svijet 1 2,46 3,08
  Svijet 2

5,08

6,35
Zemlje čije se cijene poziva prema pokretnim mrežama razlikuju od cijene poziva prema nepokretnim mrežama    
  Europa Mobilne 1 2,21 2,76
  Europa Mobilne 2 1,71 2,14
  Europa Mobilne 3 2,04 2,55
  Europa Mobilne 4 2,87 3,59
Satelitski promet
  Zona 1 10,98 13,73
  Zona 2 16,97 21,21
  Zona 3 22,95 28,69
  Zona 4 30,33 37,91
  Zona 5 40,57 50,71

Napomena:Obračun poziva tarifne opcije GLOBAL (međunarodnih poziva po cijeni lokalnog poziva) provodi se primjenom popusta na cijenu minute razgovora (ne i uspostave) i to popusta od 87,5% za pozive prema nacionalnim mobilnim mrežama, popusta od 86% za pozive prema zoni Europa 1, popusta 90,36% za pozive prema zoni Europa 2 i popusta od 93,5% za pozive prema zoni Svijet 1.


Posebni brojevi i dodatne usluge

Besplatni pozivi (od 0 do 24 sata) Broj
Obavijest o hitnim službama (jedinstveni europski broj za hitne službe) 112
Policija 192
Vatrogasci 93
Hitna medicinska pomoć 94
Centar za obavješćivanje i uzbunjivanje 985
Pomoć na cestama (HAK) 1987
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru 195(9155)
Posebne usluge Broj Cijena kn/poziv(bez PDV-a) Cijena kn/poziv(sa PDV-om) Cijena kn/min(bez PDV-a) Cijena kn/min(sa PDV-om)
Jedinstveni pristupni broj 0623 - - 0,16 0,20
Razne informacije i obavijesti 189812 - - 5,00 6,25
Obavijesti o brojevima telefona 11888 2,50 3,13 - -
Meteorološke informacije 181663 - - 2,00 2,50
Sportske obavijesti 188413 - - 2,50 3,13
Točno vrijeme 95 1,25 1,56 - -
 

Cjenik za pozive na brojeve usluga s dodanom vrijednosti (060, 064, 069, 065, 061)

Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
bez PDV-a (kn/min)4
Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/min) s PDV-om4
T1 060 1xx xxx
064 1xx xxx
069 1xx xxx
0,93 1,16
T2 060 2xx xxx
064 2xx xxx
069 2xx xxx
1,12 1,40
T3 060 3xx xxx
064 3xx xxx
069 3xx xxx
1,39 1,74
T4 060 4xx xxx
064 4xx xxx
069 4xx xxx
1,86 2,33
T5 060 5xx xxx
064 5xx xxx
069 5xx xxx
2,79 3,49
T6 060 6xx xxx
064 6xx xxx
069 6xx xxx
5,59 6,99
Tarifna skupina Numeracija Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/poziv) bez PDV-a
Pozivi iz fiksnih mreža
(kn/poziv) s PDV-om
T7 060 7xx xxx
064 7xx xxx
069 7xx xxx
1,00 1,25
T8 060 8xx xxx
064 8xx xxx
069 8xx xxx
3,00 3,75
- 065 xxx xxx 1,20 1,50
- 061 5xxx 3,00 3,75

1Obračunska jedinica je 1 minuta.
2Obračunska jedinica je 30 sekundi. Svakih započetih 30 sekundi obračunava se kao cijelih 30 sekundi i cijena je 2,50 kn po obračunskoj jedinici odnosno za 30 sekundi.
3Obračunska jedinica je 1 sekunda.
4Obračunska jedinica je 15 sekundi. Svakih započetih 15 sekundi obračunava se kao cijelih 15 sekundi.

Cijene u ovom cjeniku izražene su s PDV-om i bez PDV-a, kako je naznačeno.

Ukupan iznos računa dobiva se zbrajanjem punih iznosa svih obračunskih jedinica bez PDV-a, dobiveni iznos iskazuje se na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja, te mu se dodaje PDV, a zatim se sveukupni iznos iskazuje na dva decimalna mjesta uz zaokruživanje zadnje decimale metodom matematičkog zaokruživanja.

U slučaju da, prije isteka ugovorenog razdoblja trajanja ugovora (obveznog trajanja ugovora), Pretplatnik zatraži prestanak pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja ugovora ili krivnjom Pretplatnika dođe do prestanka Pretplatničkog odnosa sklopljenog na određeno razdoblje obveznog trajanja
ugovora Operator/Isporučitelj ima pravo naplatiti:

- ili mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora
- ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.

Omogućuje se popust od 10% na mjesečnu naknadu osobama s invaliditetom. Popust mogu ostvariti: osobe koje imaju 80% i više postotaka invalidnosti, i vlasnici su linije za koju se podnosi zahtjev, roditelj/skrbnik malodobnog djeteta s invaliditetom koji podnosi na svoje ime zahjev uslugu i skrbnik osobe s invaliditetom koji podnosi na svoje ime zahtjev za uslugom. Invalidnost se utvrđuje temeljem rješenja: HZMO-a, Ministarstva obrane RH (za ratne vojne invalide) i Ministarstva zdravlja. Ostvareni popust se ne može kombinirati sa drugim aktivnim
akcijama.

Načini plaćanja računa:
- putem trajnih naloga SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. ili Diners Club kartice
- internet bankarstvom u banci u kojoj imate otvorene račune
- putem i-Računa Zagrebačke banke  d.d., Privredne banke Zagreb d.d. ili Hrvatske poštanske banke d.d.
- u Hrvatskoj pošti d.d. i FINI
- u poslovnicama banaka
- na prodajnim mjestima koja prihvaćaju račune s 2D bar kodovima

Plaćanje naknade ovisi o poslovnim uvjetima i važećem cjeniku navedenih tvrtki, banaka i prodajnih mjesta.

Cjenik paketa koji više nisu u prodaji

 amis1, 2u1 i 3u1

Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj: