3u1 2u1 Pristup internetu

Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis 3u1

Amis 3u1

  • Jednostavna
  • Povoljna
  • Funkcionalna
Korisnik instalaciju može obaviti samostalno, a kompletna oprema zaprima se poštom. Na zahtjev, opremu vam može priključiti i naš tehničar
Korištenje amisTV je jednostavno, a s posebnim funkcijama - vremenski pomak, pauza, na početak - upravlja se jednako kao sa DVD playerom ili videorekorderom
Usluga vremenskog pomaka (Time-Shift)
Zaustavite vrijeme na vašoj televiziji ili ga vratite unatrag - upotrebom vremenske funkcije "Vremenski pomak". Trenutno emitiranu emisiju zaustavite, vratite na početak i gledajte propušteno od početka

Snimalica
Snimite sadržaje i pogledajte ih kada Vi to želite. S moćnom i jednostavnom Snimalicom možete istodobno snimati više emisija, koje se emitiraju na različitim TV kanalima.

Podsjetnik
Ne propustite više niti jednu emisiju. Podsjetnik će vas upozoriti da na drugom kanalu počinje vaša omiljena emisija. Podsjetnik možete koristiti na svim kanalima.

Pretraživač
Brzo pretraživanje svih kanala i više od stotinu emisija!
Što ne nađete sami, pretražite uz pomoć pretraživača!
Televizija
Do 100 digitalnih TV kanala, jedinstveni TV nove generacije
Internet
neograničen internet promet na brzinama do 20 Mbps
Telefon
besplatni pozivi u nacionalne fiksne mreže, popusti na pozive u inozemstvo i u nacionalne mobilne mreže
Kontrola troškova
neograničen internet promet i besplatni pozivi omogućavaju nesmetano korištenje bez straha od visokih računa

Nudi više od ostalih rješenja digitalne televizije:

Izbor najgledanijih kanala
Samo na amisTV možete gledati sadržaje 16 najgledanijih kanala 48 sati unatrag 912 sati emisija, filmova i serija uvijek vam je na raspolaganju. Sve sadržaje možete pauzirati i premotavati. Funkciju vremenskog pomaka svakodnevno koristi 90% naših korisnika!
Snimalica omogućuje pohranu od 10 sati, a sadržaj je moguće pregledavati 30 dana od dana snimanja.
MediaCentar: MediaCentar pretvara AmisTV.prijemnik u multimedijalni player koji vam omogućava pregledavanje multimedijalnih (filmovi, slike, glazba) sadržaja vaših USB diskova (a uskoro i s Vaše kućne mreže).
Moguće spajanje do 3 amis tv prijamnika uz istovremeno gledanje 3 različita programa*.
* ovisno o tehničkim mogućnostima

Uštedite s amisTV prijamnikom i budite spremni za prijam digitalnog signala! *

Opći uvjeti

Trgovačko društvo VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb donosi sljedeće:

 

UVJETI KORIŠTENJA IPTV USLUGE

 

    Članak 1.
Predmet posebnih uvjeta

Ovim posebnim uvjetima korištenja IPTV uslugom (u daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) uređuju se uvjeti pružanja IPTV usluge koju društvo VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Operator) pruža u nepokretnoj elektroničkoj komunikacjskoj mreži te odnosi između Operatora i Pretplatnika prilikom korištenja IPTV uslugom.

Na sve odnose između Operatora i Pretplatnika koji nisu uređeni ovim Posebnim uvjetima (npr. zasnivanje Pretplatničkog odnosa, način plaćanja, podnošenje prigovora, postupanje s osobnim podacima, raskid Pretplatničkog ugovora itd) primjenjuju se Opći uvjeti za korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga (u daljenjm tekstu: Opći uvjeti), odredbe Zahtjeva te podredno važeći zakonski propisi Republike Hrvatske. U slučaju suprotnosti između odredaba Posebnih uvjeta i Općih uvjeta vrijede ovi Posebni uvjeti.

Članak 2.
Opis i korištenje IPTV uslugom

(1) IPTV usluga podrazumijeva isporuku video, audio, interaktivnih te multimedijalnih sadržaja sadržanih u linearnom kanalu (programu) ili dostupnih na zahtjev Pretplatnika, a koji sadržaji mogu biti organizirani u odgovarajuće pakete odnosno skupine sadržaja putem internetskog protokola, a temeljem širokopojasnog pristupa Pretplatnika u mreži Operatora, uključujući isporuku IPTV mrežne terminalne opreme - amisTV prijamnik.

(2) IPTV usluga uključuje kanale te s time povezane dodatne usluge i funkcionalnosti.

(3) Kanali uključuju distribuciju programskih sadržaja te pregled sadržaja programa. Pregled sadržaja je moguć putem TV vodiča koji omogućava pronalaženje programa te pristup informacijama o programu. Informacije o programima ovise o pružatelju programskog sadržaja te su podložne promjenama bez prethodne najave. Teletekst je moguć kod svih programa koji isti podržavaju. Postoji mogućnost roditeljskog nadzora sadržaja (eng. Parental Lock), odnosno onemogućavanja prikazivanja određenih kanala.

(4) Snimalica je dodatna usluga pomoću koje Pretplatnik može, na ograničen način i vrijeme snimati sadržaje koje Operator učini dostupnim, a u svrhu kasnijeg gledanja snimljenog sadržaja. Snimljeni sadržaj Pretplatnik može pogledati neograničen broj puta u određenom razdoblju od trenutka snimanja tog sadržaja, ali bez mogućnosti arhiviranja, snimanja ili bilo kojeg drugog načina pohranjivanja istog na Pretplatnikovoj opremi u originalnom digitalnom obliku. Količina sadržaja koju Pretplatnik može snimiti izražena je u satima. Pretplatniku se omogućuje neograničen broj brisanja snimljenog sadržaja kako bi mogao snimiti drugi sadržaj. Nakon isteka određenog razdoblja od trenutka snimanja pojedinog sadržaja taj snimljeni sadržaj se automatski briše. Razdoblje čuvanja sadržaja te količina sadržaja koju Pretplatnik može snimiti određena je u važećem cjeniku.

(5) Vremenski pomak (Time-Shift) daje Pretplatnicima mogućnost da sami kontroliraju emitiranje TV programa, odnosno ako žele mogu uključiti pauziranje trenutno emitiranog TV sadržaja, pogledati TV sadržaj od početka bilo kada ili odabrati kad će gledati TV sadržaj koji su propustili zadnjih 48 sati.

(6) Dodatni amisTV prijamnik omogućuje Pretplatniku korištenje IPTV usluge i na drugom televizijskom prijamniku.

(7) Potpisom Pretplatničkog ugovora Pretplatnik daje suglasnost da sustav Operatora prati navike gledanja Pretplatnika te da mu sukladno istima preporučuje druge programe i sadržaje. Navedeni rezultati praćenja navika Pretplatnika se neće koristiti u bilo kakve promotivne, prodajne ili druge svrhe.

Članak 3.
Korištenje osobnih identifikacijskih brojeva

(1) Za potrebe korištenja IPTV usluge Pretplatnik dobiva jedan osobni identifikacijski broj (eng. Personal Identification Number-PIN). Operator daje Pretplatniku početni identifikacijski broj s tim da ga Pretplatnik može sam naknadno izmijeniti.

(2) Identifikacijski broj omogućava Pretplatniku da izvrši slijedeće radnje:

  • Postavljanje korisničkih i tehničkih postavki;
  • Postavljanje funkcionalnosti roditeljskog nadzora sadržaja odnosno onemogućavanje prikaza određenih kanala;
  • Ulazak u korisničke stranice, te autorizacija narudžbi

(3) Pretplatnik je dužan prijaviti Operatoru ukoliko mu nije dostavljen unaprijed dodijeljen PIN. Pretplatnik je dužan čuvati podatke o korisničkom imenu i PIN-u te isključivo odgovara za korištenje PIN-a. Sve dok Pretplatnik ne prijavi zlouporabu PIN-a Operator će smatrati da je uporaba PIN-a odraz prave volje Pretplatnika te da proizvodi sve pravne učinke.

Članak 4.
Najam i instalacija mrežne terminalne opreme

(1) Za korištenje IPTV usluge potrebna je odgovarajuća mrežna terminalna oprema - amisTV prijamnik (amisTV prijamnik, daljinski upravljač, vanjski naponski adapter i kabel, SCART/HDMI kabel i mrežni/ethernet kabel)  koju Operator isporučuje (ili isporučuje i ugrađuje) Pretplatniku, a koja ostaje u vlasništvu Operatora.

(2) Za vrijeme trajanja Pretplatničkog ugovora Pretplatnik je dužan mrežnu terminalnu opremu -  amisTV prijamnik koristiti i čuvati s pažnjom dobrog gospodarstvenika te je dužan pri korištenju pridržavati se  uputa Operatora.

(3) Za korištenje IPTV usluge Pretplatnik je dužan o svom trošku osigurati ispravnu kućnu instalaciju od mjesta telekomunikacijske priključne točke u prostorijama Pretplatnika do mrežne zaključne točke. Na lokaciji priključenja Pretplatnik je dužan o svom trošku osigurati odgovarajuću korisničku terminalnu opremu (npr. televizor) te odgovarajuće napajanje sa zaštitnim uzemljenjem, kao i odgovarajuće mikroklimatske uvjete na lokaciji priključenja.

(4) Operator ne snosi odgovornost za nezadovoljavajuću kvalitetu IPTV usluge koju pruža Operator ili štetu koja bi mogla nastati ako Pretplatnik zamijeni mrežnu terminalnu opremu bez suglasnosti Operatora, ne osigura potrebne uvjete u skladu s prethodnim stavkom ovog članka, odnosno ako je kućna instalacija ili konfiguracija Pretplatničke terminalne opreme neispravna ili neodgovarajuća te ukoliko koristi mrežnu terminalnu opremu na način koji je suprotan uputama Operatora i ovim Posebnim uvjetima.

Članak 5.
Ostali uvjeti za ugovoranje IPTV usluge

(1) Operator ne odgovara za sva nepredviđena tehnička ograničenja koja postoje na strani Pretplatnika, odnosno na njegovoj opremi ili vezi, a koja bi onemogućavala ili značajno otežavala pružanje IPTV usluge ili bilo koje od usluga unutar amis 3u1 usluge, za koje Operator nije mogao znati prije provedbe prvih mjerenja i tehničkih provjera odnosno prije instalacije IPTV usluge. Navedeno se osobito odnosi na tehničke karakteristike koje su uvjetovane od strane operatora čije su usluge koristili prije ugovaranja usluge s Operatorom.

(2) U svrhu instalacije usluge Pretplatnik je dužan omogućiti da Operator izvrši potrebne provjere radi utvrđivanja dostupnosti IPTV usluge. Način instalacije odabranog paketa IPTV usluga Operator može napraviti tako da prvo izvrši instalaciju javne govorne usluge i usluge širokopojasnog pristupa internetu, a tek onda IPTV usluge.

(3) Ovim putem Operator upozorava Pretplatnike da se konačna mjerenja i provjere za dostupnost i kvalitetu IPTV usluge kao treće usluge unutar paketa amis 3u1 mogu izvršiti samo nakon instalacije javne govorne usluge i usluge širokopojasnog pristupa internetu.

(4) Ukoliko se utvrdi da kod Pretplatnika koji je postavio zahtjev za IPTV uslugu nema tehničkih mogućnosti za pružanje IPTV usluge Operator će o istome obavijestiti Pretplatnika.

(5) Operator će prije potpisa zahtjeva kojim je Pretplatnik zatražio IPTV uslugu izvršiti osnovnu provjeru dostupnosti usluga. Osnovna provjera dostupnosti usluga nije jamstvo da će instalacija IPTV usluge biti uspješna. Izjave zaposlenika Operatora koje bi upućivale na to da je osnovna provjera jamstvo kvalitete i postojanja mogućnosti pružanja usluge neće proizvoditi nikakve pravne učinke u odnosu s Pretplatnikom.

(6) Pretplatnik je prilikom stavljanja Zahtjeva za pružanje IPTV usluge upoznat sa činjenicom da će Operator nastojati u dobroj vjeri pružati IPTV uslugu razine kakvoće sukladno važećim propisima, te da u trenutku stavljanja zahtjeva postoji mogućnost da IPTV usluga neće biti dostupna Preplatniku.

(7) Pretplatnik je suglasan da u slučaju nemogućnosti pružanja IPTV usluge, nastavlja koristiti usluge za koje je potpisao Pretplatnički ugovor odnosno one koje su mu dostupne i za koje ima tehničke mogućnosti. Ukoliko Pretplatnik u slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za korištenje IPTV usluge, zatraži raskid ostalih usluga za koje je potpisao Pretplatnički ugovor Operator može  Pretplatniku naplatiti ugovornu naknadu za prijevremeni raskid sukladno Općim uvjetima.

(8) Sklapanjem Pretplatničkog ugovora Pretplatnik izjavljuje da je upoznat s mogućnošću nastanka promjena u brzini širokopojasnog pristupa internetu. Operator će u okviru tehničkih mogućnosti poduzeti sve razumne mjere da se osigura konstantna razina usluge.

(9) Uslugu postavljanja kućne mreže (kabliranje) izvode i naplaćuju Operatorovi podizvođači. Operator ne odgovara za rad podizvođača.

(10) Operator pridržava pravo rasporedom kanala određivati TV kanale koje distribuira Pretplatnicima. Operator pridržava pravo mijenjati pojedine kanale iz paketa u rasporedu kanala na način da mijenja postojeće kanale sa novim kanalima, uvodi nove kanale uz postojeće ili ukida postojeće kanale. Operator se obvezuje da neće mijenjati raspored kanala ukoliko bi to uzrokovalu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu Pretplatnika, osim u slučajevima kada je promjena tehnički, ekonomski ili pravno opravdana.

(11) Operator može u bilo kojem trenutku prestati distribuirati pojedini kanal ako mu nakladnik kanala na bilo koji pravno dopušten način onemogući distribuiranje kanala.

Članak 6.
Smetnje na IPTV usluzi

(1) Pretplatnik je upoznat i prihvaća da je IPTV usluga primarna u odnosu na uslugu širokopojasnog pristupa Internetu. Za vrijeme korištenja IPTV usluge postoji mogućnost smanjenja pristupne brzine usluge širokopojasnog pristupa Internetu.

(2) Pretplatnik prihvaća i daje svoju izričitu suglasnost Operatoru da daljinskim putem pristupi mrežnoj terminalnoj opremi radi pokretanja dijagnostike te obavljanja drugih radnji vezano uz mrežnu terminalnu opremu. Dijagnostika opreme je radnja kojom Operator utvrđuje ispravnost iste, što se očituje u ispravnosti hardware-a i/ili software-a u smislu da oboje podržavaju ispravno funkcioniranje IPTV usluge. Pod drugim radnjama smatra se, npr., resetiranje opreme, nadogradnja novom verzijom software-a ili ispitivanje pravilno i kvalitetno uspostavljene veze modema i ostatka elektroničke komunikacijske infrastrukture s amisTV prijamnikom.

Članak 7.
Privatna uporaba IPTV usluge

(1) Potpisom Pretplatničkog ugovora Pretplatnik se obvezuje da će IPTV uslugu koristiti za svoje privatne potrebe te istu neće niti na koji način učiniti dostupnom javnosti u smislu važećih propisa o autorskim i srodnim pravima. Osim toga, Pretplatnik se obvezuje da uslugu neće koristiti u zajedničkim ili javnim prostorijama bilo koje vrste uključujući ali ne ograničavajući se na zajedničke ili javne prostorije u ugostiteljskim objektima, bolnicama, kolodvorima, aerodromima i drugim sličnim otvorenim ili zatvorenim mjestima i to neovisno o tome ostvaruje li kakvu imovinsku korist pružanjem IPTV usluge.

(2) Kršenje obveze iz prethodnog stavka ovog članka predstavlja bitnu povredu Pretplatničkog ugovora te Operator ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor te potraživati naknadu bilo kakve štete koja izravno ili neizravno nastane uslijed kršenja navedene obveze.

Članak 8.
Ograničenje odgovornosti za Sadržaj

(1) Operator nije odgovoran za Sadržaj koji se nudi temeljem ovih Posebnih uvjeta te ne provjerava čini li se Sadržajem povreda nekog od zakonom zaštićenih prava što uključuje, ali se ne ograničava na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima, propisima o pravu industrijskog vlasništva, propisima o medijima te propisima o zaštiti potrošača.

(2) Operator nije odgovoran za nepostojanje oznake Sadržaja za odrasle, odnosno pogrešnu ocjenu Sadržaja i njegovu kategorizaciju (eng. Parental Guidance) te za posljedice nepostojanja oznake potrebe roditeljskog nadzora i nepostojanje upozorenja da Sadržaj nije primjeren djeci prema propisima koji reguliraju audiovizualne djelatnosti.

(3) Operator nije odgovoran za štetu koja nastane objavljivanjem Sadržaja kojim se čini povreda nekog od zakonom zaštićenih prava.

(4) Operator nije odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati kao posljedica netočnih, nepotpunih ili nepostojećih informacija o sadržajima programa ili vremenima emitiranja istih.

(5) Operator nije odgovoran za nemogućnost emitiranja Sadržaja koja nemogućnost je izazvana višom silom. Događaj više sile je događaj izvan kontrole i neovisan od volje stranaka, koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

(6) Pretplatnik se obvezuje da će koristiti sadržaj Sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, što uključuje, ali se ne ograničava na prava sadržana u propisima o autorskim i srodnim pravima te u propisima o pravu industrijskog vlasništva.

(7) Operator nudi mogućnost usluge roditeljskog nadzora sadržaja koja omogućuje ograničavanje pristupa i kontrolu pregledavanja sadržaja koji nije primjeren djeci i maloljetnicima.

(8) Operator nije odgovoran za štetu koja bi mogla nastati ukoliko postoji mogućnost da bi prikazani program mogao ugroziti fizički, mentalni i moralni razvoj djeteta ili maloljetnika, a ne sadrži odgovarajuće upozorenje ili se prikazivao u neprikladno vrijeme protivno propisima kojima se regulira područje elektroničkih medija.

(9) Operator će Pretplatniku onemogućiti uslugu snimalice za one televizijske sadržaje za koje Davatelji Sadržaja nisu dali ovlaštenje. Operator zadržava pravo i bez posebnog upozorenja, na zahtjev Davatelja Sadržaja onemogućiti korištenje usluge snimalice.

(10) Pretplatnik je suglasan da Operator ima pravo u bilo kojem trenutku privremeno ograničiti ili uskratiti korištenje IPTV usluge, ukoliko postupi suprotno odredbama ovih uvjeta. Operator  ne odgovara za nikakvu štetu koja bi mogla nastati Pretplatniku zbog ograničavanja/uskraćivanja korištenja IPTV usluge.

Zagreb, 27.10.2011. godine, obavljeno dana 9. studenog 2011. godine.

Gdje se nalazim:   Home --> Privatni --> Amis 3u1 --> Popis kanalaPopis kanala

SHEMA 100+

1

HRT 1

Nacionalni

DA

DA

2

HRT 2

Nacionalni

DA

DA

3

HRT 3

Nacionalni

DA DA

4

HRT 4

Nacionalni

5

RTL Hrvatska

Nacionalni

6

RTL 2 Hrvatska

Nacionalni

7

RTL Living

Nacionalni

8

Nova TV Croatia

Nacionalni

9

Doma TV

Nacionalni

10 Fox Croatia Filmovi i serije +

11

Fox Life

Filmovi i serije

+

12

Fox Crime

Filmovi i serije

+

13

DIVA

Filmovi i serije

+

DA

19

CineStar TV

Filmovi i serije

+

20

CineStar TV Action and Thriller

Filmovi i serije

+

21

Cinestar Premiere 1 

Filmovi i serije

+

22

Cinestar Premiere 2

Filmovi i serije

+

23

TV 1000

Filmovi i serije

+

DA

DA

24

Klasik TV

Filmovi i serije

+

DA

25

AMC

Filmovi i serije

DA

DA

26 AXN Filmovi i serije
27 Fox Movies Filmovi i serije +

28

SCI-FI

Filmovi i serije

+

DA
29 M1 FILM Filmovi i serije +
30 RTL Crime Filmovi i serije
31 RTL Passion Filmovi i serije
32 Fine Living Filmovi i serije + DA
39 TEST

100

National Geographic

Dokumentarni

+

101

Discovery Channel

Dokumentarni

+

102

Animal Planet

Dokumentarni

+

103

Viasat History

Dokumentarni

+

DA

104

Viasat Explorer

Dokumentarni

+

DA

105

Travel Channel

Dokumentarni

+

DA

106

TLC

Dokumentarni

108

Discovery HD Showcase

Dokumentarni

109

History Channel

Dokumentarni

+

DA

DA

110

NGC Wild

Dokumentarni

+

111

Animal Planet HD

Dokumentarni

112

DaVinci Learning

Dječji

+

DA

200

Disney Channel

Dječji

DA

201

Baby TV

Dječji

202

Boomerang

Dječji

DA

203

Cartoon-TCM

Dječji

204 RTL Kockica Dječji +
206 Mini TV Dječji + DA

207

Nickelodeon

Dječji

+

DA

208

OK Bambino

Dječji

+

209

Disney Jr

Dječji

DA

210

Jim Jam

Dječji

DA

351

Sportska televizija

Sportski

352

Eurosport

Sportski

353

Eurosport 2

Sportski

354

Eurosport 1 HD

Sportski

+

355

Sport Klub 1 Hrvatska

Sportski

+

356

SportKlub 2

Sportski

357

SportKlub 3

Sportski

+
358 Sport Klub 4 Sportski +
359 Sport Klub 5 Sportski +
360 Sport Klub 6 Sportski +

361

Extreme Sports

Sportski

DA

362

Motors TV

Sportski

DA

363

Fishing & Hunting

Sportski

DA

364

F1 Kreator

Sportski

+

365

Nautical Channel

Sportski

DA

401

CBS Reality

Lifestyle i zabava

+

DA

402

24 Kitchen

Lifestyle i zabava

+

404

Hayat PLUS Lifestyle i zabava DA

406

E !

Lifestyle i zabava

+

DA

407

Fashion TV

Lifestyle i zabava

408 Ginx Lifestyle i zabava + DA

500

CMC

Glazbeni

501

DM SAT

Glazbeni

502

MTV

Glazbeni

DA

503

MTV Dance

Glazbeni

504

MTV Hits

Glazbeni

505

VH 1

Glazbeni

506

VH1 Classic

Glazbeni

507

Jugoton TV

Glazbeni

508

MTV Rocks

Glazbeni

509

Happy TV

Regionalni

510

Mezzo

Glazbeni

600

Jabuka TV

Nacionalni

601

Z 1

Nacionalni

602

Mreža TV (NET)

Nacionalni

603

OBN

Regionalni

DA

604

FTV

Regionalni

605

Hayat

Regionalni

DA

606

RTS SAT

Regionalni

DA

607

Pink Plus

Regionalni

608

RTCG

Regionalni

DA

609

TVSH

Regionalni

610

SLO 1

Regionalni

DA

DA

611

SLO 2

Regionalni

DA

DA

612

Pro.7

Regionalni

DA

613

arte

Regionalni

DA

614

RTL

Regionalni

DA

615

VOX

Regionalni

DA

616

3 SAT

Regionalni

DA

617

TV BN Sat

Testni kanal

DA

DA

618

ARD

Regionalni

DA

619

ZDF

Regionalni

DA

620

RAI 1

Regionalni

DA

621

Poljoprivredna TV

Regionalni

DA NE NE

700

Zdrava TV 7

Informativni

701

Al Jazeera Balkans

Informativni

702

CNN

Informativni

DA

703

BBC World

Informativni

DA

704

TV 5 Monde

Informativni

900

Hustler

Erotski

901

Blue Hustler

Erotski

902

Playboy TV

Erotski

903

Dorcel TV

Erotski

904

Amis Kamin

Pozicija

Ime kanala

Kategorija

Lokalizacija

vrem. pomak

snimalica


SHEMA 70+

1

HRT 1

Nacionalni

DA

DA

2

HRT 2

Nacionalni

DA

DA

3

HRT 3

Nacionalni

DA DA

4

HRT 4

Nacionalni

5

RTL Hrvatska

Nacionalni

6

RTL 2 Hrvatska

Nacionalni

7

Nova TV Croatia

Nacionalni

8

Doma TV

Nacionalni

10

Fox Crime

Filmovi i serije

+

11

Fox Life

Filmovi i serije

+

13

DIVA

Filmovi i serije

+

DA

14

SCI-FI

Filmovi i serije

+

15

TV 1000

Filmovi i serije

+

16

CineStar TV

Filmovi i serije

+

DA DA

17

Klasik TV

Filmovi i serije

+

DA

18

AMC

Filmovi i serije

DA DA
19 Fine Living Filmovi i serije + DA

20

National Geographic

Dokumentarni

+

21

Discovery Channel

Dokumentarni

24

Travel Channel

Dokumentarni

+

DA

25

Viasat Explorer

Dokumentarni

+

DA

26

Viasat History

Dokumentarni

+

DA

27

Animal Planet

Dokumentarni

+

DA

28

Disney Channel

Dječji

+ DA

29

Baby TV

Dječji

+ DA

30

Boomerang

Dječji

31

Cartoon-TCM

Dječji

32 Mini TV Dječji + DA

34

Eurosport

Sportski

35

Eurosport 2

Sportski

DA

37

F1 Kreator

Sportski

+

38

Sportska televizija

Sportski

39

TEST

Sportski

40

CineStar Action

Filmovi i serije

41

CBS Reality

Lifestyle i zabava

+

DA

42 Ginx Lifestyle i zabava + DA

43

24 Kitchen

Lifestyle i zabava

+

44

TLC

Lifestyle i zabava

45

Fashion TV

Lifestyle i zabava

46

CMC

Glazbeni

47

DM SAT

Glazbeni

48

MTV

Glazbeni

DA

49

MTV Dance

Glazbeni

50

MTV Hits

Glazbeni

51

VH 1

Glazbeni

52

VH1 Classic

Glazbeni

53

Jabuka TV

Nacionalni

54

Z 1

Nacionalni

DA

55

Mreža TV (NET)

Nacionalni

56

OBN

Regionalni

DA

57

FTV

Regionalni

58

Hayat

Regionalni

DA

59

Pink Plus

Regionalni

60

RTS SAT

Regionalni

DA

61

RTCG

Regionalni

DA

62

TVSH

Regionalni

63

SLO 1

Regionalni

DA

DA

64

SLO 2

Regionalni

DA

DA

65

pro.07

Regionalni

DA

66

RTL

Regionalni

DA

67

VOX

Regionalni

68

arte

Regionalni

DA

69

3 SAT

Regionalni

DA

70

ARD

Regionalni

DA

71

ZDF

Regionalni

DA

72

RAI 1

Regionalni

DA

73

Zdrava TV 7

Informativni

74

Al Jazeera Balkans

Informativni

75

CNN

Informativni

DA

76

BBC World

Informativni

DA

77

TV 5 Monde

Informativni

78

Playboy TV

Erotski

79

Dorcel TV

Erotski

81

RTL Living

Nacionalni

82 RTL Crime Filmovi i serije
83 RTL Passion Filmovi i serije
84 Fox Movies Filmovi i serije

+

85 M1 FILM Filmovi i serije +
86 RTL Kockica Dječji +

87

Nickelodeon

Dječji

+

DA

88

Sport Klub 1

Sportski

+

89

SportKlub 2

Sportski

90

SportKlub 3

Sportski

+

91

TV BN Sat

Testni kanal

DA

DA

Pozicija

Ime kanala

Kategorija

Lokalizacija

vrem. pomak

snimalica


SHEMA 30+

1

HRT 1

Nacionalni

DA

DA

2

HRT 2

Nacionalni

DA

DA

3

HRT 3

Nacionalni

DA DA

4

HRT 4

Nacionalni

5

RTL Hrvatska

Nacionalni

6

RTL 2 Hrvatska

Nacionalni

7

RTL Living

Nacionalni

8

Nova TV Croatia

Nacionalni

9

Doma TV

Nacionalni

206

Mini TV

Dječji

+ DA

350

TEST

Sportski

DA

600

Jabuka TV

Nacionalni

601

Z 1

Nacionalni

602

Mreža TV (NET)

Nacionalni

603

OBN

Regionalni

DA

604

FTV

Regionalni

605

Hayat

Regionalni

DA

606

RTS SAT

Regionalni

DA

608

RTCG

Regionalni

DA

609

TVSH

Regionalni

610

SLO 1

Regionalni

DA

DA

611

SLO 2

Regionalni

DA

DA

612

pro.07

Regionalni

DA

613

arte

Regionalni

DA

614

RTL

Regionalni

DA

615

VOX

Regionalni

DA

616

3 SAT

Regionalni

DA

617

TV BN Sat

Testni kanal

DA

DA

618

ARD

Regionalni

DA

619

ZDF

Regionalni

DA

620

RAI 1

Regionalni

DA

700

Zdrava TV 7

Informativni

701

Al Jazeera Balkans

Informativni

704

TV 5 Monde

Informativni

705 24sata Informativni

999

Amis Kamin

Pozicija

Ime kanala

Kategorija

Lokalizacija

vrem. pomak

snimalica


HBO

Pozicija

Ime kanala

Kategorija

Lokalizacija

vrem. pomak

snimalica

14

HBO

Filmovi i serije

+

DA

DA

15

HBO 2

Filmovi i serije

+

DA

DA

16

HBO 3

Filmovi i serije

+

17

Cinemax

Filmovi i serije

+

DA DA

18

Cinemax 2

Filmovi i serije

+

DA DA

EXTRA PAKET

Pozicija

Ime kanala

Kategorija

Lokalizacija

vrem. pomak

snimalica

20

Cinestar Premiere 1 

Filmovi i serije

+

21

Cinestar Premiere 2

Filmovi i serije

+

25 Fox Movies Filmovi i serije

26

AXN

Filmovi i serije

108

Discovery HD Showcase

Dokumentarni

109

History Channel

Dokumentarni

+

DA

DA

110

NGC Wild

Dokumentarni

+

112

DaVinci Learning

Dokumentarni

+

DA

208

OK Bambino

Dječji

+

209

Disney Jr

Dječji

210

Jim Jam

Dječji

DA
358 Sport Klub 4 Sportski +
359 Sport Klub 5 Sportski +
360 Sport Klub 6 Sportski +

361

Extreme Sports

Sportski

DA

362

Motors TV

Sportski

DA

363

Fishing & Hunting

Sportski

DA

364

Nautical Channel

Sportski

DA

404

Hayat PLUS Lifestyle i zabava DA

406

E !

Lifestyle i zabava

+

DA

507

Jugoton TV

Glazbeni

508

MTV Rocks

Glazbeni

509

Happy TV

Regionalni

510

Mezzo

Glazbeni

902

Blue Hustler

Erotski

904

Hustler TV

Erotski


HD PAKET

Pozicija

Ime kanala

Kategorija

Lokalizacija

vrem. pomak

snimalica

365

Fight box HD

Sportski

800

Nat. Geo HD

Dokumentarni

802

History HD

Dokumentarni

+

805

IConcerts

Dokumentarni
amis1, 2u1 i 3u1
Usluga je trenutno dostupna na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Samobora.

Provjerite dostupnost usluge amis1, 2u1 i 3u1 za vašu adresu.
 
Upišite adresu i broj:

Napomena: Rezultat provjere je informativnog karaktera te nije konačni uvjet za realizaciju usluge.
Uvjeti korištenja Amis usluge Amis brand Cjenik